• page_banner

ถุงปอกระเจา

  • Jute Shopping Bag

    ถุงช้อปปิ้งปอกระเจา

    ถุงช้อปปิ้งปอกระเจาเรียกอีกอย่างว่าถุงขายของชำที่ทำจากป่านที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% และเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของเรา กัญชงเป็นพืชที่เลี้ยงด้วยน้ำฝนซึ่งไม่ต้องการการชลประทาน ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลง ดังนั้นจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนสูง